Добри позиции за прозорците и интериорните врати от дърво

Въпросите за бъдещето на прозорците и интериорните врати, които да отговарят на климатичните промени и следващите от това изисквания за топлоизолация и стабилност могат да бъдат решени в голяма степен от естествения материал дърво. Това води до потенциален шанс за увеличаване значението на прозорци и врати от дърво или дърво/алуминий.

В момент на световна загриженост за изчерпаемите природни богатства, дървото отново напомня за себе си като възстановяваща се суровина. Разбира се регулирането на използването на дървото в строителството трябва да се балансира на законодателно ниво. В Германия например предприятия и сдружения от дървопреработващата промишленост подеха инициатива и създадоха „Харта за дървото”, според която се предвижда в следващите няколко години използването на дървото да се увеличи с 20%.

Качествата на дървото отдавна са известни – много добра топлоизолация, нисък разход на енергия при производство и използване на дървените прозорци и интериорни врати, изгоден СО2 баланс … По тази причина дървото трябва да се използва навсякъде, където е възможно.

Използването на дървесината за производството на прозорци, вхонди и интериорни врати реално представлява активно опазване на околната среда, тъй като алтернативните материали – ПВЦ и алуминий се обработват с голям разход на енергия и при обработката им се отделят множество вредни газове. Проблемът с отпадъците, разбира се също е налице – остарелите пластмасови прозорци и врати ще замърсяват планетата години след като вече са непотребни, а специализираното им събиране и обработване е скъпо и в България все още е само мечта.

Качествата, предлагани от дървесината могат да се използват не само при производството на прозорци, входни и нитерирони врати, но и от други индустриални клонове като например в производството на дървени къщи, за изолации от естествени материали и др. В тази насока германското сдружение за прозорци от дърво смята да осъществява лоби дейността си съвместно с организации от другите браншове.

Климатичните промени и последиците
Промените в климата се проявяват не само по-бързо, но стават и значително по-големи. В бъдеще производството на прозорци, входни и интериорни врати трябва да се ориентира към продукти устояващи на силни снеговалежи, проливни дъждове и повишено натоварване на вятъра.

Повишаването на средногодишните температури води до намаляване на студените дни през зимата и предизвиква нуждата от по-добра слънцезащита през лятото. Ще се наложи да се пренасочи мисленето от запазването на топлината към по-ефективното предпазване от летните горещини, като един от начините за това е поставянето на дървена дограма и интериорни врати.

Пазарна ниша с потенциал
През последните години в редица европейски държави е отчетено повишено търсене на прозорци, входни и интериорни врати от дърво/алуминий. В Австрия например смесените конструкции заемат дял от 22%, докато дървените – едва 9%. За сравнение – през 1998 година делът на прозорците и интериорните варти от дърво/алуминий е бил само 9%.

Освен популяризирането на този вид смесени конструкции, засиления интерес може да се обясни и с афинитета към естетиката, опазването на климата и стила на живот. Съществуват разбира се и политически лостове за повишаване на търсенето на дървените прозорци и интериорни врати, като например решението на австрийското правителство да обвърже екологичната си стратегия със стимулите за жилищното строителство. Всеки, който е избрал за жилището си дървени или дървено-алуминийеви прозорци и врати получава еко-бонус точки.
За сега търсенето на прозорци и интериорни врати от дърво или дърво/алуминий е приоритет основно на потребители с високи критерии по отношение на енергийната ефективност, висококачествените естествени материали и търсещите екологично решени продукти. Тази ниша на пазара остава с голям потенциал, предлагащ много възможности както за потребителите, така и за производителите.