Какво представлява нискоемисионното стъкло?

Стъклопакетът на вашия прозорец – какво да изберем? Стандартният стъклопакет с дебелина на 4х16х4 мм е изработен от две стъкла, наричани на технически език бяло + бяло.Стъклопакетът обаче може да бъде съставен и от разични видове стъкла, или стъкла с определени покрития. Ето и вариантите:
Стъклопакет с Ка стъкло Нискоемисионното стъкло е изобретение на английската фирма Pilkington Glass, създадено с цел да се увеличат топлоизолационните характеристики на прозорци, витрини и други стъклени продукти. Технологията се състои в поставянето на метално покритие върху стъклото в заводски условия. Използва се пиролизен способ на поставяне, като по този начин се гарантира трайна устойчивост на металното покритие. Материалът, от който е изработено покритието има свойството да пропуска само дълговълновите лъчения на слънцето, но не и късовълновите лъчения, произтичащи от отоплителните уреди в дома. Така отоплението на помещение с прозорец от нискоемимисионно стъкло е много по – ефективно: от една страна са намалени топлинните загуби при ниски температури на околната среда, от друга страна – слънцето продължава да изпълнява ролята си на естествен топлинен източник. Нискоемисионният стъклопакет е безвреден и екологичен, покритието променя леко цвета на стъклото с около 1-2 %, но това не се забелязва с невъоръжено око.

Стъклопакет със Синерджи стъкло Синерджи стъкото постига обратния ефект. То има за цел да предпази помещенията от прекомерно нагряване през летните месеци. Традиционното стъкло пропуска около 80 % от слънчевата топлинна енергия в помещенията и налага употребата на щори и завеси, които обаче затъмняват помещението.Стъклопакетът със синерджи стъкло пропуска почти наполовина по-нисък процент от слънчевите топлинни лъчи в помещението като запазва осветеността. Чрез него спестявате разходи за климатизирано охлаждане през лятото, които често са съизмерими с отоплителните разходи през зимата. Стъклопакетите със синерджи стъкло са подходящи за южни и източни фасади и помещения с висока осветеност.
Стъклопакетът 4 сезона- Planitherm Стъклопакетът на фирма Saint Globain Glass комбинира качествата на Ка стъклото и синерджи стъклото , като по този начин ви осигурява комфорт през цялата година. През студените месеци помещенията остават топли, благодарение на Planitherm. Стъклопакетът със стъкло SGG PLANITHERM 4S предлага три пъти по-висока термоизолация в сравнение с традиционните стъклопакети.През топлите и горещи летни месеци SGG PLANITHERM 4S ви предлага така необходимата слънчева защита. Благодарение на функцията „соларен контрол” SGG PLANITHERM 4S отразява два пъти повече слънчева енергия в сравнение с един нормален стъклопакет. Така вие не само спестявате електроенергия за климатизация на помещенията през лятото, но и си осигурявате комфорт без да редуцирате осветеността на помещението, използвайки пердета или щори.SGG PLANITHERM 4S е изработен чрез полагане на много фин прозрачен слой материали от метален произход върху прозрачно стъкло. Това покритие е с ниска проводимост и с двойно свойство: отразява високочестотната инфрачервена радиация, характерна за топлинната енегия и същевременно отразява голяма част от слънчевата енергия.SGG PLANITHERM 4S намалява разходите за охлаждане през лятото с най-малко 40%, а разходите за топлоенергия през зимата : с 48 – 50%, в сравнение с обикновен стъклопкет.*

4 Сезонният стъклопакет е широко използван в изграждането на пасивни къщи и друго нискоенергийно строителство. Той е особено подходящ за условията в България, където високите годишни амлитуди изискват повишена консумация на енергия за отопление и охлаждане.

*Забележка: Изчисленията са извършени с помощта на програма, разработена от отдел строителство и архитектура в университета Лунд.