Монтаж на входни и интериорни врати

Монтажът на Вашите входни и интериорни врати се извършва от нашите квалифицирани и опитни специалисти, с цел устойчивост на вратите във времето.

За правилния монтаж на вратите е необходимо спазването на следните изисквания:

  • Отворите на вратите да не са трапецовидни, а да са изправени;
  • Стените да се отвесирани преди инсталирането на интериорната или входна врата;
  • Колкото по-малко довършителни работи остават след монтажа на входна или интериорна врата, толкова по-малък е рискът от нанасяне на щети по вратите.