Промоции

Ново!!!

Защитете околната среда и намалете разходите си за отопление на дома!

Дограмата на КАМБЕРА И СИН отговаря на техническите изисквания при кандидатстване за кредит по Програмата за Енергийна ефективност на Агенцията за енергийна ефективност в България.
При нас можете да получите стандартизирана оферта за банка Про кредит, с която да кандидатствате за преференциален кредит.

Попитайте нашите продавач консултанти за информация по условията на Кредит Енергийна ефективност за физически лица от ПроКредит Банк (България) АД.


Публична покана на „Камбера и син БГ“ ЕООД за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност“

Изтеглете файла


Публична покана № 2 на „Камбера и син БГ“ ЕООД за провеждане на процедура за избор на изпълнител с предмет: „Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност“

Изтеглете файла